Kom med idéer og forslag til miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af Østerild Testcenter

Publiceret 13-06-2024

Borgermøde om projektet afholdes 17. juni

Regeringen indgik den 1. februar 2024 sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om at igangsætte miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en eventuel udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter. Vurderingen skal inkludere muligheden for at teste integration af vindmølle- og PtX-teknologi i form af brintproduktion ved elektrolyse.

Den forestående miljø- og habitatkonsekvensvurdering har til formål at belyse de væsentlige miljøkonsekvenser af projektet og på baggrund heraf evt. at tilpasse projektets udformning, så væsentlige negative konsekvenser for miljøet og naturen så vidt muligt undgås og begrænses.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen indleder nu forarbejdet for eventuel udvidelse og tilpasning af testcentret ved Østerild med en indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen. Til brug herfor har Plan- og Landdistriktsstyrelsen udarbejdet et idéoplæg. Idéoplægget beskriver projektet og et udsnit af projektets mulige miljøpåvirkninger.

Frem til 23. juni 2024 kan forslag, idéer og kommentarer til miljø- og habitat-konsekvensvurderingen sendes til: oesterildtestcenter@plst.dk.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen afholder borgermøde om projektet

Den 17. juni 2024 kl 19 - 21
I Østerild Multicenter, Østerild Byvej 7, 7700 Thisted.

Her vil idéoplægget m.v. gennemgås og det vil være muligt at stille spørgsmål til den videre proces.

Læs idéoplægget her, eller via høringsportalen.