Love og regler

Bekendtgørelse BEK nr 2509 af 08/12/2021

Bekendtgørelse om tilskud til projekter i udpegede landdistrikter

Gældende fra 08/12/2021

Find bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse BEK nr 1552 af 02/07/2021

Bekendtgørelse om tilskud fra national pulje til projekter og lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder

Gældende fra 02/07/2021

Læs bekendtgørelsen her.

Forordning

CAP-forordningen

Gældende fra 02/12/2021

LAG-ordningen er nævnt i artikel 77. Du kan finde forordningen her.
Aftale

Fiskeriaftale

Gældende fra 18/03/2021

På FLAG-området blev det i fiskeriaftalen fra 18. marts 2021 aftalt, at FLAG i perioden 2021-2023 skulle være en nationalt finansieret ordning. Læs mere her.
Bekendtgørelse BEK nr 734 af 26/05/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Gældende fra 26/05/2020

Læs bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelse BEK nr 64 af 25/01/2020

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder

Gældende fra 25/01/2020

Læs bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelse BEK ne 1415 af 21/11/2017

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Gældende fra 21/11/2017

Læs bekendtgørelsen her.

Lovbekendtgørelse nr 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

Gældende fra 24/02/2020

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning. Læs den her
Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

Gældende fra 25/05/2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Læs den her
Bekendtgørelse BEK nr 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra 14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr. Læs den her.