Høringer

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har myndighed til at udstede regler på områder indenfor Planlægning og Landdistriktsudvikling.

Du finder alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. inden for Kirkeministeriet og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som har generel interesse for offentligheden, på Høringsportalen.