NYHED

Kystkommuner inviteres til at søge tilladelse til turismeprojekter og udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Publiceret 08-03-2023

Turismeerhvervet har stor betydning for vækst og udvikling i hele landet. Det gælder også uden for de større byer, hvor bl.a. kyst- og naturturismen er grundlaget for mange arbejdspladser inden for fx hotel- og restauration, feriehusudlejning, oplevelsesøkonomi, detailhandel, byggeri, transport mv.

Nu inviteres landets kystkommuner til at søge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter og udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm siger:

”Forsøgsordningen for kyst- og naturturismen har tidligere åbnet mulighed for projekter med stor betydning for udvikling af kystturismen. Det gælder Lalandia ved Søndervig, NordborgResort, Aquapark Møn og besøgscenter ved Stevns Klint. Det betyder nye arbejdspladser i landdistrikterne og gode oplevelser for turister og de lokale. Derfor er jeg tilfreds med at kunne invitere kommunerne til at søge om nye projekter.”

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme blev indføjet i planloven i 2015 for at skabe vækst og udvikling i dansk turisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige nogle af planlovens regler for kystnærhedszonen og få dispensation fra klitfredning- og strandbeskyttelseslinjen. Nu udbydes de seks forsøgstilladelser fra den første ansøgningsrunde i 2015, som ikke er blevet udnyttet ved fristens udløb i november 2022.

Kommunerne får desuden mulighed for at ansøge om:

  • Udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen,
  • Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, og
  • Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone. 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.

Pressehenvendelser bedes sendt til presse@bpst.dk.