Nyhed

Sådan opnår I tilskud til en borgerdreven dagligvarebutik

Publiceret 21-03-2022

Der er i Landdistriktspuljen for 2022 afsat 5,8 millioner kroner til at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker i landdistrikterne. Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek åbner for ansøgninger til puljen i juli måned. Men allerede nu kan potentielle ansøgere få information om, hvilke kriterier de skal opfylde for at opnå tilskud fra puljen.

Sigmund Lubanski, direktør for Bolig- og Planstyrelsen, udtaler: ”Jeg er glad for, at vi allerede nu kan offentliggøre kriterierne for at kunne opnå tilskud til etablering og udvikling af borger-drevne dagligvarebutikker. Det vil give de lokale aktører tid til at forberede deres ansøgning og tilvejebringe den nødvendige medfinansiering”.

Den lokale dagligvarebutik udgør ikke kun en dagligvareforsyning i de små lokalsamfund, den udgør også et lokalt samlingspunkt. De lokale dagligvarebutikker er afgørende for at gøre det attraktivt at bo i de små lokalsamfund. 

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

Også i 2023 og 2024 er der afsat midler til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. De vil forventeligt blive udmøntet gennem én årlig ansøgningsrunde.

Midlerne til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat af aftalen ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021.

 

Kriterier for at opnå tilskud

Du finder kriterierne for at opnå tilskud til puljen til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker i nedenstående pdf.

  • Faktaark: Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker - 2022 (pdf)
     

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser kan rettes til Bolig- og Planstyrelsen på telefon 3330 7010 eller e-mail presse@bpst.dk.

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 4171 7897 eller e-mail landdistriktspulje@bpst.dk.