Styrelsens regelarbejde

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har myndighed til at udstede regler på områder inden for Landdistriktsudvikling og Planlægning.

Høringsportalen

Du finder alle høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. inden for Kirkeministeriet og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som har generel interesse for offentligheden, på Høringsportalen.

Retsinformation

På Retsinformation.dk finder du alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, bestemmelser mv., som er udstedt af danske ministerier og statslige styrelser.

Lovtidende

På lovtidende.dk kan du holde dig løbende orienteret og abonnere på søgninger. Du kan opsætte søgninger baseret på fx emneord, dokumenttype og ressortområde. 

EU-lovgivning

EU-lovgivning danner grundlag for en del af Plan- og Landdistriktsstyrelsens lovarbejde. Du finder de gældende EU-retsforskrifter på hjemmesiden EUR-Lex.

Indhold