Mission og vision

Mission og vision

MISSION

Plan- og Landdistriktsstyrelsen arbejder for at skabe udvikling og muligheder i hele Danmark.

Det gør vi særligt gennem at:

  1. Betjene departement og minister med høj faglighed, fleksibilitet og fremsynethed.
  2. Bidrage til regulering samt forestå planlægning, tilsyn og afgørelser inden for planloven, sommerhusloven og kolonihaveloven.
  3. Sikre effektiv tilskudsforvaltning af den nationale landdistriktspulje og EU’s landdistriktsprogram mv.
  4. Fremme et stærkt samarbejde på tværs at alle aktører der har del i den fysiske planlægning og udvikling i Danmark.

VISION

I Plan- og Landdistriktsstyrelsen vil vi være kendt for at være en effektiv, kompetent og attraktiv styrelse, som prioriterer høj faglighed, dialog og sammenhold. Vi ønsker at fastholde, udvikle og tiltrække fagligt kompetente og engagerede medarbejdere.

Vi har fokus på at udvikle digitale arbejdsgange, fremme bæredygtige og fremsynede løsninger samt indhente relevant viden og input fra vores interessenter: borgere, foreninger, virksomheder, kommuner og andre styrelser og ministerier.

KERNEVÆRDIER

  1. Fagligt engagement er fundamentet for, at styrelsen hver dag leverer resultater, der bidrager til udvikling og muligheder i hele Danmark.
  2. Fælles ansvar understøtter klare arbejdsgange, prioritering og trivsel.
  3. Fleksibilitet giver vi til hinanden. PLST er en fleksibel og rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder og fokus på balance mellem arbejde og fritid, og hvor vi arbejder målrettet og intensivt, når der er behov for dette.