Ledelse

 

Ledelsesgruppen

Christian Vind
Direktør
chvind@plst.dk

Sara Paarup
Underdirektør
Tlf.: 5086 9751
sarpaa@plst.dk

Anne-Mette Hesselager 
Direktionssekretariat og administration
Tlf.: 2045 8612
amkhes@plst.dk

Frederik Tom-Pedersen
Digitalisering og Plandata
Tlf.: 4015 3532
fretpe@plst.dk

Juridisk sekretariat:

Tania Frydensberg
Juridisk chef
Tlf.: 2939 6920
tfry@plst.dk

Center for Plan:

Sara Paarup
Landsplanlægning 
Tlf.: 5086 9751
sarpaa@plst.dk

Christina Aagesen
Byudvikling og plantilsyn 
Tlf.: 2156 3672
chraag@plst.dk

Mathias Vogdrup-Schmidt
Udbygning af VE på land
Tlf.: 2023 4092
matvos@plst.dk

Tania Frydensberg
Ferieboliger og tilsyn efter sommerhusloven 
Tlf.: 2939 6920
tfry@plst.dk

Center for Landdistriktsudvikling:

Sebastian Frydendal Hansen
Landdistriktstilskud
Tlf.: 2138 3184
sebhan@plst.dk

Ulla Lieberkind
Landdistriktsudvikling
Tlf.: 2487 9115
ullali@plst.dk