Kerneopgaver

Kerneopgaver

To overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark.

Fysisk planlægning og byudvikling

Vi arbejder med regulering af udviklingsmulighederne i by og land, landsplanlægning, digitalisering af den fysiske planlægning og fører tilsyn med afsæt i blandt andet planloven og sommerhusloven.

Vi arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor borgere, virksomheder og kommuner har gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Landdistriktsudvikling

Vi arbejder med udvikling af landdistrikterne og de små øsamfund blandt andet med afsæt i den nationale landdistriktspulje og EU’s landdistriktsprogram.

Vi arbejder for, at det er attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne og på småøerne.