Projekter i landsbyer og øer kan gennemføres uden særlovgivning

Publiceret 09-02-2024

By-, Land- og Kirkeministeriet indleder en målrettet vejledning af initiativtagerne bag 17 projekter

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale initiativtagere til at skabe mere udvikling i landdistrikterne og på de mindre øer.

En nærmere gennemgang af projekterne viser, at de i betydelig grad kan realiseres, uden at der er behov for ny lovgivning. 

Der er på den baggrund tilslutning i aftalekredsen til, at By-, Land- og Kirkeministeriet indleder en målrettet vejledning af initiativtagerne bag de 17 projekter om mulighederne for at realisere projekterne, frem for at etablere ny lovgivning om frilandsbyer og -øer.

Læs mere på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside.