Miljø- og habitatkonsekvensvurdering igangsættes i forbindelse med prototypevindmøller i Østerild Testcenter

Publiceret 01-02-2024

Aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller har på et møde den 1. februar 2024 besluttet, at der skal igangsættes en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en potentiel tilpasning og udvidelse af det eksisterende Østerild Testcenter i Thisted Kommune. Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen skal undersøge muligheden for at udvide testcenteret med tre nye testpladser nord for det eksisterende center og tilpasning af de to nordligste nuværende testpladser med op til 450 m høje vindmøller. Det vil betyde, at Østerild Testcenter samlet ville kunne rumme 12 testpladser, heraf syv sydlige møller med den nuværende højde på op til 330 meter og fem nordlige møller på op til 450 meters højde.

Læs mere om nyheden her.