Lovforslag vedr. tilpasning af Testcenter Høvsøre vedtaget

Publiceret 01-02-2024

Folketinget har d. 1. februar 2024 vedtaget L 87 Forslag til lov om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, der muliggør en tilpasning af Testcenter Høvsøre til færre, men højere vindmøller.

Det vedtagne lovforslag kan findes på www.ft.dk sammen med alt øvrigt materiale om lovvedtagelsen. Her kan du også finde lovforslaget som fremsat, hvor der indgår de samlede bemærkninger til loven.

Lovforslaget stadfæstes i næste uge og træder i kraft d. 10. februar 2024.