Miljørapporter sendt i udbud

Publiceret 20-03-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har nu sendt en ny rammeaftale om miljørapporter i udbud.

D. 22. april kl. 10:00 er der frist for at give tilbud på den nye rammeaftale om miljørapporter m.m., som Plan- og Landdistriktsstyrelsen nu har sendt i udbud.

Med rammeaftalen ønsker styrelsen at kunne indkøbe miljørapporter og anden faglig rådgivning, når der skal laves miljøvurderinger af forskellige planer og programmer.

Det vil først og fremmest være miljøvurderinger af de bekendtgørelser, der ligger til grund for de nye statslige energiparker – men også miljøvurderinger i forbindelse med fx landsplandirektiver og andre bekendtgørelser.

Forventningen er, at de første opgaver inden for rammeaftalen vil starte op i juni 2024.

Se udbudsmaterialet

Her kan du læse selve udbudsmaterialet: