Tre finalister er med i opløbet til Landdistriktsprisen 2023

Publiceret 06-10-2023

På årets Landdistriktskonference i Vejle den 9. oktober bliver vinderen af årets landdistriktspris kåret.

Ud af 21 gode og perspektivrige indstillinger er tre finalister blevet udpeget af det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen.

Projekterne er udvalgt på baggrund af deres medvirken til at:

  • Styrke fællesskabet i lokalsamfundet
  • Øge velfærden, udvikle servicetilbud og fastholde aktiviteter i lokalsamfundet
  • Inspirere andre lokalsamfund rundt om i landet

De tre finalister er:

Forening Udvikling Klintebjerg

Klintebjerg Havn var indtil for ca. 70 år siden en havn med kalkbrænderi, eddikebryggeri, badeanstalt, kro og købmand. Klintebjerg har tidligere været udskibningshavn for Odense, før kanalen blev gravet. Som i mange andre småsamfund lukkede disse aktiviteter ned fra begyndelsen af 1960’erne.

I dag ligger det nye foreningshus i området sammen med de nyopførte Fjordhuse. Havnen er blevet det nye samlingspunkt i lokalsamfundet.

Læs mere om foreningen her.

Charlotte Inuk Hoff Hansen

Charlotte Inuk Hoff Hansen er ophavskvinden bag Strynøs forfatterarrangementer og litteraturfestival.

Litteraturfestivallen er en årlig tilbagevendende begivenhed og tradition. Litteraturfestivallen byder på besøg af populære forfattere til bøger for både børn, teenagere og voksne.

Både øens og festivallens størrelse og koncept betyder, at der i sagens natur bliver fokus på det hyggelige, intime møde og den nære dialog, publikum og forfatter imellem. Forfatterarrangementer har fundet sted månedligt siden 2018 og indtil videre har der været flere end 30 forfattere på besøg.

Læs mere om Charlotte Inuk Hoff Hansen her.

Hellevad Udviklingsråd

Hellevad er en landsby i Sønderjylland med godt 550 indbyggere. Efter flere år med fraflytning, er udviklingen vendt, og Hellevad oplever en stor tilflytning fra især småbørnsfamilier.

Hellevad Udviklingsråd blev oprettet i efteråret 2020 med den klare målsætning at fastholde tilflytningen. Derfor har Hellevad Udviklingsråd arbejdet med at bygge og renovere byens inden- og udendørsfaciliteter. Det nye råd er repræsenteret ved Hellevads frivillige foreninger, hvilket inkluderer ringriderforeningen, beboerforeningen, pensionistforeningen, idrætsforeningen, menighedsrådet, repræsentanter fra folkeskolen samt interesserede borgere. Det er et uformelt forum på tværs af interesser, men med det fælles mål at udvikle byen og dets faciliteter.

På under tre år har Hellevad Udviklingsråd stået bag etableringen af en ny svævebane, ny parkourbane, ny tribune på stadion, to nye legepladser og etablering af en helt ny 40x20 meter multibane.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm vil kåre årets vinder af landdistriktsprisen på landdistriktskonferencen, hvor der også bydes på inspirerende indslag og debatter om udviklingen af landdistrikterne.

Læs hele pressemeddelelsen her.