Ny vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen er trådt i kraft 29. september 2023

Publiceret 02-10-2023

Den nye vejledning er en opfølgning på planlovsaftalen af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”, og er en opdatering af den tidligere vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Vejledningen har til formål at beskrive rammerne for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder særligt praksis i forhold til vurdering af de særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. 

Vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen var i offentlig høring i perioden den 19. juni 2023 – 17. august 2023. Der blev modtaget i alt 10 høringssvar, hvoraf 3 havde bemærkninger til forslaget.

Vejledningen er trådt i kraft 29. september 2023.

Vejledningen er offentliggjort på Retsinformation som vejledning nr. 9755 af 29. september 2023.

Høringsmaterialet kan tilgås på Høringsportalen.

Vejledningen kan også læses som pdf.

Vejledningen er udarbejdet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Al information og vejledning om planlov og planlægning, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, er samlet på www.planinfo.dk