Nyhed

Ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm, fremsætter nyt lovforslag

Publiceret 26-10-2023

Ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm, har den 26. oktober 2023 fremsat et nyt lovforslag for Folketinget.

Lovforslag nr. L 62

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (opfølgning på evaluering af planloven m.v.)

Lovforslaget er en opfølgning på Bolig- og Planstyrelsens ”Evaluering af planloven m.v.” fra marts 2021 og udmønter hovedparten af aftale af 15. juni 2022 om ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.”, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, og som efterfølgende er tiltrådt af Moderaterne.

Desuden gennemfører lovforslaget et delelement i aftale af 15. maj 2023 om ”Bygge- og boligpolitiske indsatser”, der er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

I foråret 2023 fremsatte regeringen et lovforslag (L 36 fremsat den 8. februar 2023), som gennemførte klimarelaterede dele af ovennævnte aftale om opfølgning på planlovsevalueringen. Det aktuelle lovforslag udmønter resten af de lovændringer, som var forudsat i aftalen.

Lovforslaget indeholder dermed forslag til en række lovændringer, som har til formål at give nye og bedre redskaber til byudvikling, og nye udviklingsmuligheder på landet, på de små øer og ved kysterne. Derudover indeholder lovforslaget forslag til en række forenklinger, administrative lettelser og andre justeringer.

Lovforslaget kan hentes her.