NYHED

Nu åbner LAG-ordningen for ansøgninger

Publiceret 08-05-2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

I dag åbnes der for ansøgninger til ordningen for lokale aktionsgrupper (LAG) i det nye
landdistriktsprogram 2023-2027. Under ordningen kan der søges tilskud til projekter, der støtter vækst, udvikling og bedre vilkår for at leve og bo i landdistrikterne. Der er fra 2023-2027 årligt afsat 93 mio. kr. til LAG-ordningen.

Ansøgninger skal sendes til en af de 26 godkendte lokale aktionsgrupper, der indstiller om tilskud på baggrund af en lokal udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien udstikker retningen for den lokale aktionsgruppes arbejde, og projekter skal falde inden for de indsatsområder, der er defineret i strategien.

”Jeg er glad for, at LAG-ordningen nu er åbnet. Dermed kan de lokale aktionsgrupper komme i gang med at realisere deres udviklingsstrategier ved at støtte små virksomheder og lokale fællesskaber, der udvikler lokalområderne. Jeg ved, at der er lagt et stort arbejde med at få rammerne for ordningen på plads og i arbejdet med de lokale udviklingsstrategier.” siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm.

Ansøgere til LAG-ordningen skal fremover anvende Landbrugsstyrelsens TAST SELV-portal. Du kan se mere om aktionsgruppernes individuelle frister og læse deres udviklingsstrategier på de lokale aktionsgruppers hjemmesider.

Fakta om lokale aktionsgrupper (LAG):

I programperioden for landdistriktsprogrammet i 2023-2027 er der udpeget 57 kommuner og de 27 småøer, hvor der kan oprettes lokale aktionsgrupper. Der er etableret 26 lokale aktionsgrupper, som har udarbejdet og fået godkendt deres lokale udviklingsstrategi. Aktionsgrupperne har egne ansøgningsfrister, der kan findes på aktionsgruppernes egne hjemmeside.

Se mere på www.livogland.dk

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om de lokale aktionsgrupper, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 30 eller på netvaerkscenter@bpst.dk.