Pressemeddelelse

Ny styrelse under Kirkeministeriet skal styrke udviklingen af landdistrikterne og et sammenhængende Danmark

Publiceret 12-01-2023

Kirkeministeriet etablerer en ny styrelse ”Plan- og Landdistriktsstyrelsen” med opgaveansvar inden for fysisk planlægning og byudvikling samt udviklingen af landdistrikter og de små øsamfund.

Etableringen af Plan- og Landdistriktsstyrelsen sker som følge af ressortomlægninger ved regeringsdannelsen den 15. december 2022. Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal bl.a. arbejde med udvikling af landdistrikterne og de små øsamfund med afsæt i den nationale landdistriktspulje og EU’s landdistriktsprogram. Styrelsen får desuden ansvar for tilsyns- og udviklingsopgaver i relation til lov om sommerhuse og campering m.v., lov om kolonihaver, lov om testcentre for store vindmøllertest samt lov om planlægning (planloven), herunder landsplanlægning og digitalisering af den fysiske planlægning.

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er kommet på plads med organiseringen af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det er opgaver med stor betydning for borgere og virksomheder i landdistrikterne og for vores arbejde for et mere sammenhængende Danmark”.

Direktør for Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Sigmund Lubanski, udtaler:

- Plan- og Landdistriktsstyrelsen har ansvar for en række opgaver med stor betydning for borgere, virksomheder og kommuner. Det er opgaver, som jeg ser frem til at løfte sammen med styrelsens kompetente og engagerede medarbejdere.

Kontakt:

Presserådgiver Simon Ankjær Andersen

Siaa@km.dk