Mere end 16 millioner kroner er klar til uddeling i Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023

Publiceret 30-08-2023

I anden ansøgningsrunde bliver der udbudt midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og forskningsprojekter.

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.

I alt 16,5 mio. kr. bliver udbudt i Landdistriktspuljens anden runde. De fordeler sig på følgende projekttyper:

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:

”Det er en vigtig prioritet for mig, at der er gode rammer for at leve, bo og arbejde i hele Danmark. Landdistriktspuljen er et godt instrument til at understøtte nogle af de aktiviteter, funktioner og samlingspunkter, som er med til at skabe muligheder for det gode liv i landdistrikterne og på de danske småøer.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Nynne Larsby Friis, Lisbeth Kristensen Lei og Tyge Mortensen.

Midlerne kan gives til projekter, der fremmer beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og –muligheder.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2023 skal være Plan- og Landdistriktsstyrelsen i hænde senest onsdag den 11. oktober 2023 kl. 12.00.

Se ansøgningsskema og vejledninger for projekttyperne her.