NYHED

Ny indsats skal fremme grøn omstilling via kommunal planlægning

Publiceret 21-02-2022

Lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier. Dette er vigtige redskaber for landets kommuner i at skabe bæredygtig udvikling. Plandokumenterne spiller også en vigtig rolle i kommunernes arbejde med klima og reduktion af udledning af drivhusgasser.

Et nyt partnerskab mellem Bolig- og Planstyrelsen og den filantropiske forening Realdania vil understøtte kommunernes konkrete arbejde med at indarbejde klima i de kommende plangrundlag. Indsatsen, Plan22+, forankres hos Dansk Byplanlaboratorium og rulles ud i årene 2022-2027.  

Plan22+ iværksættes i lyset af Klimaloven, Regeringens 70% mål i 2030, DK2020 samt kommunernes generelle planarbejde.  

Det er partnerskabets ambition, at Plan22+-indsatsen skal styrke den klimaorienterede planlægning i byer og landområder. Når klimahensynet skal fremmes, er det samtidig vigtigt, at det også sker med øje for alle de andre hensyn, som planlægningen varetager. Det gælder f.eks. handelsliv, kulturarv, natur og mobilitet. Dermed skal indsatsen vise, hvordan planlægning både kan bidrage til den grønne omstilling, og samtidig kan sikre rammer for at udvikle byer og landområder, der er velfungerende, og hvor livskvaliteten er høj.  

Plan22+ skal udvikle redskaber i samarbejde med kommunerne. Samtidig bliver kommunerne inviteret til at deltage med pilotprojekter, som kan vise vejen for, hvordan klimahensyn konkret indarbejdes i kommunernes plandokumenter. Det er forventningen, at kommunerne inviteres til at deltage i arbejdet i løbet af 2022. 

Første skridt i partnerskabets arbejde består i at etablere et sekretariat, der skal lede indsatsen. Sekretariatet forankres i Dansk Byplanlaboratorium i en selvstændig enhed, der skal udvikle og implementere indsatsen. Indsatsen vil også involvere relevante vidensinstitutioner og kerneinteressenter inden for kommunernes planlægning.  

Om Plan22+


Indsatsen organiseres som et partnerskab mellem Bolig- og Planstyrelsen og Realdania. Sekretariatet placeres i Dansk Byplanlaboratorium i en selvstændig enhed. 

Plan22+ er en arbejdstitel for indsatsen. 

Realdania har afsat 38 mio. kr. til indsatsen, og den løber fra 2022 til 2027.   

Om DK2020


Et klimaprojekt startet af Realdania i 2019 med inspiration fra det globale by-netværk C40. KL og landets regioner er siden blevet partnere. 

95 af landets kommuner har via DK2020 fået mulighed for at afprøve internationale klimaværktøjer og oversætte dem til en dansk, lokal klimaindsats. Derudover har Københavns Kommune som medlem af C40 forud for dette gjort det samme. 

Gennem klimahandlingsplaner viser DK2020-kommunerne vejen mod klimaneutralitet senest i 2050.  

Pressekontakt 

  • Bolig- og Planstyrelsen: Kontorchef Sara Aasted Paarup, tlf. 5086 9751
  • Realdania: Programchef Astrid Bruus Thomsen, tlf. 2969 5223